print

Športový deň dekanky FPV UMB 2017

          Posledný júnový deň sa na základných a stredných školách odovzdávali vysvedčenia, na našej fakulte poháre za športové výkony pri príležitosti 20. ročníka športových hier dekanky FPV UMB. Ich cieľom bolo nielen športové zápolenie pracovníkov fakulty, ale aj snaha vytvoriť možnosť pre neformálne rozhovory, upevnenie kolegiálnych a priateľských vzťahov a samozrejme aj dobrú zábavu.
   Záštitu nad týmto podujatím prevzalo mesto Banská Bystrica, ktorému bol Asociáciou európskych miest športu (ACES Europe) pre rok 2017 udelený titul Európske mesto športu 2017. Športového dňa sa osobne zúčastnil viceprimátor Banskej Bystrice Ing. Martin Turčan, spolu s ambasádorom  projektu – mnohonásobným reprezentantom SR  v plávaní Ľubošom Križkom. Okrem morálnej podpory mesto pomohlo aj zabezpečením  pitného režimu minerálnymi vodami pre všetkých zúčastnených.
    Športového dňa sa zúčastnilo 86 pracovníkov fakulty, ktorí súťažili v netradičných kolektívnych pohybových aktivitách a jednej individuálnej disciplíne. Najlepšie výsledky dosiahol kolektív katedry techniky, na druhom mieste katedry fyziky a na treťom mieste kolektív katedry informatiky. V individuálnej disciplíne zvíťazili, u žien Bc. Silvia Malachovská a u mužov Mgr. Jozef Pajonk, ktorí získali aj osobitnú cenu dekanky FPV UMB.
    Po odovzdaní cien a zhodnotení športového dňa dekankou doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., nasledovalo posedenie pri guľáši a nealko pive URPINER sponzorsky poskytnutom  jeho výrobcom.

 

=