print

Slávnostný ceremoniál pomenovania posluchárne

V utorok 17. decembra 2019 sa na pôde Katedry matematiky FPV UMB uskutočnilo spomienkové podujatie spojené so slávnostným aktom pomenovania učebne č. 235 po prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc. (1936 - 2018), ktorý vo výraznej miere prispel k rozvoju matematického vzdelávania a vedy v Banskej Bystrici. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnila manželka zosnulého profesora p. Eva Riečanová, kolegovia, spolupracovníci či študenti. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., a za Katedru matematiky sa prihovoril zástupca vedúceho katedry Mgr. Vladimír Kobza, PhD. Slávnostný akt bol doplnený kultúrno-umeleckým vystúpením. Poďakovanie patrí aj PaedDr. Slavomíre Očenášovej, PhD., ktorá pripravila a následne aj sprevádzala celým programom spomienkovej slávnosti.

=