print

Prístrojová technika Real Time PCR 2020

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v čase koronakrízy pomáha aj prístrojovou technikou Real Time PCR. Zapožičala Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici prístroj na zvýšenie kapacity testovania na koronavírus SARS-CoV-2.

 

=