print

Prednášky prof. RNDr. Pavla Korca, CSc. 2019

Dňa 06.03.2019 sa na pôde Katedry geografie a geológie uskutočnila séria dvoch prednášok prof. RNDr. Pavla Korca, CSc. z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášky boli venované teóriám regionálneho rozvoja a hodnoteniu regionálnej štruktúry Slovenska. Pánovi profesorovi ďakujeme za mnohé podnetné a inšpiratívne myšlienky.

=