print

Prednáška "Geografia moderne" 2019

Dňa 24.10.2019 sa v rámci exkurzie na Katedre geografie a geológie zastavili gymnazisti zo Súkromného gymnázia Lučenec, a vypočuli si prednášku o tom, ako vznikajú mapy. Následne si vyskúšali aj mapovanie objektov v rámci areálu FPV UMB pomocou tabletov. Zmapované body si následne zobrazili v Google Earth.

 

=