print

Popoludnie s Ing. Romanom Kiššom

Ako súčasť Vedeckého kolokvia FPV UMB sa uskutočnilo dňa 22.11.2017 na FPV UMB stretnutie s Ing. Romanom Kiššom, konštruktérom prvého osobného počítača PMD 85 a nositeľom ocenení Microsoft Most Valuabe Professional za roky 2003 - 2013.

=