print

Olympiády na katedrách FPV UMB január 2020

Názov: Krajské kolo matematickej olympiády kategórie A
Dátum: 14. január 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra matematiky
Charakteristika: Krajské kolo postupovej súťaže pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka SŠ a 7. a 8. ročníka OGY.

Názov: Sústredenie riešiteľov fyzikálnej olympiády kategórie A
Dátum: 15. január 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra fyziky
Charakteristika: Odborné prednášky z rôznych oblastí fyziky na prehĺbenie vedomostí žiakov 4. ročníka SŠ.

Názov: Krajské kolo olympiády v informatike kategórie A, B
Dátum: 21. január 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra informatiky
Charakteristika: Postupová súťaž žiakov SŠ.

Názov: Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A
Dátum: 29. – 30. januára 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra chémie
Charakteristika: Krajské kolo postupovej súťaže pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka SŠ a 7. a 8. ročníka OGY.

 

 

=