print

Októbrová škola chémie 2019

Októbrová škola chémie sa konala 2.10. - 4.10.2019, bolo to sústredenie mladých chemikov, študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí úspešne riešili úlohy korešpondenčného semináru z chémie, a tak boli vybraní na toto vzdelávacie stretnutie. Trojdňové sústrednie na Katedre chémie FPV UMB zahrňovalo prednášky, semináre, laboratórne cvičenia, ako aj voľnočasový program. Celá akcia bola súčasťou projektu KEGA “Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov č. 028UMB-4/2019 2019”.

=