print

Noc výskumníkov 2018

V stánku katedry informatiky FPV UMB si mohli záujemcovia vyskúšať naprogramovať robota PHIRO PRO alebo zostaviť svoj vlastný Micro:bit program a ďalšie zaujímavé veci. Okrem toho mohli vidieť a zároveň si aj sami odskúšať prácu ľudí, ktorí sa starajú o to, aby ste si mohli doma prezerať webové stránky, či sledovať televíziu cez internet.

V stánku katedry chémie FPV UMB si účastníci podujatia mohli pozrieť, ale aj vyskúšať, jednoduché chemické pokusy zamerané na nezvyčajné vlastnosti vody a vodných roztokov (pH, hustota, povrchové napätie, lom svetla, rozklad vody). Určovali pH vody a rôznych vodných roztokov viacerými aj netradičnými spôsobmi, zistili, že teplá voda má menšiu hustotu ako studená, že saponát výrazne znižuje povrchové napätie vody, že papierový kvietok vo vode "rozkvitne" a, že pohár s vodou sa dá použiť aj na vytvorenie optickej ilúzie. Najväčší záujem bol o zapálenie traskavej zmesi vodíka a kyslíka (pripravenej elektrolýzou vody), ktoré bolo sprevádzané hlasným zvukovým efektom.

S katedrou geografie FPV UMB sa účastníci spoločne naučili, ako majú pracovať s mapami a on-line mapami tak, aby ich vedeli využívať v reálnom živote. Zahrali sa a zároveň otestovali svoje znalosti pomocou geografických hier.

V stánku katedry geológie FPV UMB videli ukážky terénnej výbavy geológa, od kladiva, geologického kompasu, lupy, mapy, ceruziek, poznámkového bloku, štítkov, až po ryžovaciu panvicu na odber ťažkej frakcie zo sedimentov potoka. Z laboratórnych prístrojov bola na pulte umiestnená aj binokulárna lupa a veľký výskumný polarizačný mikroskop NIKON. Nádejní geológovia si mohli vyskúšať odber a formátovanie vzoriek, či hľadanie fosílií v teréne a ďalej prezrieť pri dostatočne veľkom zväčšení rôzne farebne i tvarovo zaujímavé prírodniny - vzorky minerálov, rúd, meteoritov, fosílií a tenké rezy hornín a leštené nábrusy typických rúd.

=