print

Noc výskumníkov 2016

Na 10. ročníku festivalu vedy na Slovensku – Noc výskumníkov  sa v Banskej Bystrici  významnou mierou podieľala aj Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela. V obchodnom centre Europa ste mohli nájsť zaujímavé stánky z rôznych oblastí vedy pripravených zamestnancami Fakulty prírodných vied.

Katedra matematiky vo Vedeckom stánku  Neurobik ponúkla návštevníkom možnosť zabaviť sa  a precvičiť si najdôležitejší orgán v tele - mozog. Okrem tradičných hlavolamov a šifier návštevníci mohli zistiť, či je povrch ich tela väčší ako povrch tela niektorých zvierat.

Prednáška Ako Google určuje dôležitosť webstránok? určená najmä stredoškolákom možno pomohla pochopiť, ako veľmi jednoduchá myšlienka zmenila spôsob akým dnes vyhľadávame informácie a pomohla založiť multimiliónový biznis. Algoritmus spoločnosti Google, ktorý hodnotí dôležitosť webovských stránok sa stal základom najpopulárnejšieho vyhľadávača na svete.

Katedra chémie vo vedeckom stánku Chémia je zábavná zabávala malých aj veľkých návštevníkov zaujímavými pokusmi. Aktivity pozostávali z realizácie a ukážok efektných chemických experimentov, ktorých podstatu vedci a študenti návštevníkom vysvetľovali. Vybrané pokusy si mohli návštevníci aj sami vyskúšať.

Čo je to zvuk? Môžeme ho vidieť? Ako vyzerá Tvoj hlas? Ako môžeme zvuk vytvoriť digitálne? Môže svetlo hrať hudbu? Prečo je svet plný farieb? Ako svet vníma ľudské oko a ako ho vidí fotoaparát? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli návštevníci pri vedeckom stánku Katedry fyziky, ktorý mal názov Svet očami fyziky. Zvedaví návštevníci skúmali, ako fungujú okuliare alebo mobil, odhalili tajomstvo námorníkov, vyskúšali si písanie v zrkadle a naučili sa, ako varia guľáš fyzici.

Katedra geografie a geológie ponúkla návštevníkom dva stánky. Vo vedeckom stánku Geografia pre všetkých sa návštevníci mohli dozvedieť kde všade nájdeme geografiu, aké je postavenie človeka a jeho činnosti v geografickom priestore, vidieť ukážky geografických procesov a javov i presvedčiť sa či je geografia potrebná. Veľkou zábavou pre malých návštevníkov bolo modelovanie sopky. Vo vedeckom stánku Meteority a tektity návštevníci videli i skúmali ukážky vzoriek rôznych druhov meteoritov (železné – siderity, kamenno-železné (napr. palasity), kamenné (chondrity a achondrity) a taktiež tektitov z rôznych častí sveta (austrálsko-ázijské, indočínity, thajlandity, irgizity z Kazachstanu, české vltavíny a i.). mali možnosť dozvedieť sa základné informácie o meteoritoch na Slovensku, ale aj o impaktných štruktúrach na Zemi. Malých i veľkých zaujali ukážky prírodnín –  kryštálov, minerálov, vzorky výrazne farebných minerálov. Pomocou binokulárnej lupy skúmali povrch a vnútornú štruktúru na rezoch vzoriek vystavených meteoritov a taktiež rôzne farebne i tvarovo zaujímavé prírodniny.

=