print

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A 2020

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A sa konalo v dňoch 29. a 30. januára 2020 na Katedre chémie FPV UMB.
Program:
29. januára 2020 – riešenie praktických úloh 9:00 – 14:30 hod
30. januára 2020 – riešenie teoretických úloh 9:00 – 13:00 hod

Zoznam žiakov a škôl, ktorí postúpili do Krajského kola chemickej olympiády kategórie A

1. P. M. Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
2. P. P. Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
3. J. J. Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
4. V. S. Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
5. N. M. Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
6. S. A. Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa
7. B. V. Gymnázium J. Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno

=