print

Klub učiteľov informatiky na KI FPV UMB 2020

Klub učiteľov informatiky na katedre pokračuje v školeniach aj online, v piatok 30. októbra 2020 mali učitelia 4h školenie cez MS Teams s témou "Programovanie mikrokontroléra Arduino", učitelia ZŠ a SŠ si vyskúšali cez simulátor pripojiť LED svetlá, tlačidlá, bzučiak, vlastný potenciometer pomocou spiniek.

Minulé stretnutia:

  •   3.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 24.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 28.2.2020, Rôzne didaktické pomôcky zamerané na programovanie (Žiar nad Hronom)
  • 24.9.2020, Programovanie mobilných aplikácii v App Inventore
=