print

Katedra biológie a ekológie "v boji" s inváznymi druhmi rastlín 2020

Členovia našej katedry biológie a ekológie sa 23. septembra 2020 zúčastnili spoločnej brigády s pracovníkmi MsÚ BB, Mestských lesov BB, CHKO BR Poľana a ZARESu, ktorej cieľom bolo odstraňovanie inváznych rastlín v Laskomerskej doline. Našich študentov tak nielen učia o ochrane biodiverzity, ale idú aj príkladom, ktorým zároveň upevňujú participáciu inštitúcií pôsobiacich na území mesta.

Mesto Banská Bystrica o aktivite vydalo tento článok:
https://mybystrica.sme.sk/c/22495057/mesto-sa-pustilo-do-boja-s-invaznymi-rastlinami.html#storm_gallery_168919

 

 

=