print

Kam na vysokú RoadShow 2020

Dňa 4. februára 2020 sa FPV UMB zúčastnila 5. ročníka výstavy Kam na vysokú - RoadShow, kde poskytovala všetky informácie ohľadom štúdijných programov a uplatnenia v praxi.  RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl, ktorí si mali možnosť zistiť informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Výstava sa konala v hoteli Lux Banská Bystrica od 8:00 hod - 13:00 hod. Univerzita ako celok poskytovala informácie v čase od 9:00 hod do 9:40 hod

=