print

Inovačný workshop 2019

Na Katedre geografie a geológie sa vo veľkom vymýšľalo a inovovalo. Dňa 12.03.2019 sa študenti geografie pod vedením lektorov zúčastnili inovačného workshopu, v rámci ktorého si rozvíjali nekonvenčné myslenie a schopnosť hľadať riešenie netradičným spôsobom. Cieľom workshopu bolo priniesť nápady a inovácie, ktoré by zlepšili podmienky štúdia na katedre a Fakulte prírodných vied. Ďakujeme kreatívnym lektorom, ktorí workshop realizovali v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. 

=