print

Gymnázium V. Paulinyho - Tótha Martin 2019

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine organizovalo dňa 27.11.2019 chemicko - biologickú konferenciu pre študentov navštevujúcich semináre, na ktorú pozvala katedru chémie FPV UMB. 

Prednášky a prednášajúci:
Ako chcemici hľadajú lieky na nádorové ochorenia - doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov - PharmDr. Jiří Zapletal

 

 

=