print

Gymnázium J. M. Hurbana Čadca 2019

Dňa 25.11.2019 FPV UMB navštívila Gymnázium v Čadci, kde predstavila naše štúdijné programy. Mali záujem hlavne o prednášky z katedry fyziky, katedry chémie a katedry geografie a geológie.

Prednášky a prednášajúci:
Svetlo a svetelné zdroje -  Mgr. Martin Hruška, PhD.
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov -  PharmDr. Jiří Zapletal
Geografia moderne - RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

=