print

Gymnázium Brezno 2019

Propagácia štúdia našej fakulty breznianskym gymnazistom.

Dňa 27.3.2019 zástupcovia dekanátu a vybraných katedier FPV UMB prezentovali na pôde Gymnázia Jána Chalupku v Brezne jeho maturantom možnosti štúdia na našej fakulte v kalendárnom roku 2019-2020, ako aj profil absolventa po jej absolvovaní a uplatnenie v praxi. Pozornosť bola venovaná aj ďalším praktickým otázkam ako internátne ubytovanie a stravovanie, možnosti získania štipendií a študijných pobytov v zahraničí a p.

=