print

Gymnázium Brezno 2018

Propagácia štúdia našej fakulty breznianskym gymnazistom.

      Dňa 8.2.2018 zástupcovia dekanátu a vybraných katedier FPV UMB prezentovali na pôde  Gymnázia Jána Chalupku v Brezne jeho maturantom možnosti štúdia na našej fakulte v kalendárnom roku 2018-2019, ako aj profil absolventa po jej absolvovaní a uplatnenie v praxi. Pozornosť bola venovaná aj ďalším praktickým otázkam ako internátne ubytovanie a stravovanie, možnosti získania štipendií a študijných pobytov v zahraničí a p.

 

=