print

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove 2018

Propagácia štúdia našej fakulty na gymnáziu v Námestove

      Dňa 4.9.2018 zástupcovia vybraných katedier FPV UMB chémie, fyziky, matematiky, biológie a  geografie, prezentovali na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove možnosti štúdia na našej fakulte v kalendárnom roku 2018-2019, ako aj profil absolventa po jej absolvovaní a uplatnenie v praxi.

=