Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

GIS DAY 2019

Dňa 14.11.2019 na konal na Fakulte prírodných vied UMB v Aule Beliana podujatie GIS DAY, pod záštitou spoločnosti ESRI (ArcGIS) popularizujúca geografické informačné systémy, geoinformatiku a geografiu. Program GIS pozostával z prednášok pozvaných hostí ako aj členov Centra geoinformatiky a digitálnych technológií FPV UMB. Okrem FPV UMB boli zastúpené aj iné univerzitné pracoviská, štátna správa, aj súkromný sektor.

Program pozostával z prezentácií nasledujúcich prednášajúcich:
Ing. Jakub Fuska, PhD. - Katedra krajného inžinierstva, FZKI SPU Nitra
Mgr. Matej Vojtek, PhD. - Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF Nitra
Ing. Jakub Soľanka, PhD. - SGS Geosolutions s.r.o. Banská Bystrica
RNDr. Daniel Kubinský, PhD. - SAŽP Banská Bystrica
RNDr. Michaela Žoncová, PhD. - CGIaDT/KGaG FPV UMB Banská Bystrica
RNDr. Karol Weis, PhD. - CGIaDT/KGaG FPV UMB Banská Bystrica
RNDr. Matej Masný, PhD. - CGIaDT/KGaG FPV UMB Banská Bystrica
Ing. Dalibor Kostra zo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici