print

Girl`s Day na katedre informatiky FPV UMB 2020

Šesť predchádzajúcich ročníkov Girl`s Day sa konalo vždy štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a vlani sa ho zúčastnilo vyše 1200 dievčat zo 132 škôl. Siedmy ročník tohto podujatia sa uskutočnil vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 v náhradnom termíne 8. októbra 2020. V tomto ročníku takmer 40 firiem a inštitúcií v piatich slovenských mestách ponúklo svoje priestory (niektoré v online prostredí), aby prezentovalo svoje aktivity v oblasti IT sektora a pomohlo tak prilákať nežné pohlavie ku vzdelávaniu informatiky. Organizátorom akcie bolo vždy občianske združenie Aj Ty v IT a tento rok s garanciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Naša katedra informatiky FPV UMB si pripravila pre dievčatá zaujímavý program, v rámci ktorého sa mohli zoznámiť v skratke so štúdiom učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky. Predstavili sme im najnovšie didaktické pomôcky na vyučovanie informatiky a mohli si vyskúšať viacero robotíkov a robotických hračiek naživo. Ukázali sme im naše laboratóriá: laboratórium robotov a didaktických pomôcok, geoinformatiky a digitálnych technológií, historickú expozíciu počítačov a číslicovej techniky, laboratórium virtuálnej reality a používateľského zážitku a priblížili sme im aplikácie, ktoré vytvorili študenti v rámci výučby počítačovej grafiky, počítačového videnia, rozpoznávania obrazu, programovania, robotiky, virtuálnej reality a umelej inteligencie. Dievčatá najviac ocenili, že si mohli naprogramovať malých Ozobotíkov a zažili na vlastnej koži vnorenie sa do rôznych prostredí virtuálnej reality.

=