print

Geografické utorky na KGeaG FPV UMB február 2020

Názov: Erasmus v Krakove
Dátum: 11. február 2020
Čas: 17:00 hod
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť F357
Prednášajúci: Tomáš Hrdý

Názov: Problém obchodného cestujúceho pri ochrane prírody
Dátum: 26. február 2020
Čas: 13:00 hod
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť F357
Prednášajúci: Peter Mikloš (LZ VLK Poľana)

=