print

GAUDEAMUS Nitra 2019

VII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019 sa konal 05. - 06. 11. 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra v hale M5. Veľtrh sa koná pod záštitou Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, Veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Veľtrh je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov a výchovných poradcov. Študenti návštevou veľtrhu získali aktuálny prehľad o študijných príležitostiach, informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, termínoch podania prihlášok, poradenstva o štúdiu v zahraničí, o možnostiach ubytovania a využitia voľného času na FPV UMB. Počas dvoch dní sa návštevníkom predstavilo 287 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si mohli vybrať z vyše 5000 študijných programov. Na veľtrhu bolo okrem slovenských vzdelávacích inštitúcií zastúpených aj viac ako 50 univerzít a vysokých škôl zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska a Nemecka. Fakulta prírodných vied UMB mala na veľtrhu zastúpenie Mgr. Silviou Malachovskou, Mgr. Tatianou Kviatkovou.

=