print

Gaudeamus Nitra 2018

V dňoch 26. - 27. 9. 2018 sa na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre konal VI. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Na veľtrhu sa návštevníkom predstavilo 270 univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vystavovatelia ponúkli viac ako 5000 študijných odborov a počas dvoch dní navštívilo veľtrh cca 6000 študentov a pedagógov. Spolu s ostatnými fakultami UMB aj naša Fakulta prírodných vied pripravila pre budúcich vysokoškolákov, ale aj pedagógov všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, mimo študijných aktivít, ubytovania na internátoch, ako aj ďalšieho uplatnenia v praxi.

=