print

Evanjelická spojená škola Martin 2019

Dňa 10.12.2019 FPV UMB navštívila Evanjelickú spojenú školu v Martine, kde predstavila naše štúdijné programy. Študenti mali záujem o prednášky z katedry fyziky, katedry geografie a geológie a katerdry matematiky.

Prednášky a prednášajúci:
Svetlo a svetelné zdroje - Mgr. Martin Hruška, PhD.
Geografia moderne - Mgr. Anna Hricková
Osemtisícovky teórie čísel - Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

 

=