print

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania 2019

GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA

XXIII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019 sa konal 24. až 26. 09. 2019 na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale D pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, rektora Univerzity Komenského v Bratislave a vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Veľtrh Gaudeamus – Akadémia v Bratislave je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov a výchovných poradcov a tiež pomáha pri voľbe maturitných predmetov a ďalšieho štúdia po maturite. Veľtrhu sa zúčastnilo 350 vystavujúcich subjektov na doteraz najväčšej výstavnej ploche 1 251 m2. Študenti si mohli vybrať z viac ako 7 000 študijných programov. Fakulta prírodných vied UMB mala na veľtrhu zastúpenie Mgr. Silviou Malachovskou, Mgr. Miroslavom Výboštekom a Mgr. Richardom Kopáčikom.

=