print

Európska noc výskumníkov 2019

Európska noc výskumníkov sa na Slovensku konala 27.09.2019 už 13. krát, v piatich slovenských mestách, okrem Banskej Bystrice aj v Bratislave, Žiline, Poprade a Košiciach. Festival vedy sa uskutočňoval s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Opäť sme mali možnosť vidieť bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centre Banská Bystrica sme videli vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí.

Z Fakulty prírodných vied UMB sa Európskej noci výskumníkov zúčastnili katedry:
Katedra chémie s vedeckým stánkom v BB „Elektrochemické pêle-mêle“
Katedra geografie a geológie s vedeckým stánkom v BB „Letom svetom s geografom“
Katedra informatiky s vedeckým stánkom v BB „Rozumieš počítaču lepšie ako on Tebe?“
Katedra chémie s vedeckým stánkom v PP „Odhaľ forenznú chémiu“

=