print

Dni Andreja Kmeťa 2018

V dňoch 17. a 18.10.2018 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici konalo podujatie Dni Andreja Kmeťa. Druhý deň podujatia bol venovaný zaujímavým prednáškam, workshopom a podujatiam. S prednáškami vystúpili: RNDr. Barbora Tirčová, PhD. téma prednášky: Forenzná a kriminalistická chémia, prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. téma prednášky: Nekonečno a doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. téma prednášky: (Ne)obyčajné vlastnosti vody.

 

=