print

DID INFO 2019

V dňoch 3. - 5. apríla 2019 sa konala Medzinárodná konferencia DidInfo, ktorá umožňovala zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vzdelávacie oblasti IKT a informatiku. Zároveň poskytovala odbornej komunite priestor pre diskusie k aktuálnym otázkam, trendom, výukovým metódam a novým poznatkom. Časť konferencie bola tiež vyhradená praktickým ukážkam a workshopom. Didinfo sa snažila prepojiť akademické prostredie s pedagogickou praxou. Nadväzovala na dlhoročnú tradíciu slovenskej konferencie, ku ktorej se časom pripojila česká časť (pôvodne pod názvom DidactIG). V usporiadaní jednotlivých ročníkov se striedajú KI FPV UMB a KAP FP TUL.

=