print

Denný IT tábor 2020

Na Fakulte prírodných vied UMB sa konal 6. - 10.07.2020 a 13. - 17.07.2020 denný IT tábor zameraný na prírodné vedy a informatiku pre žiakov základných škôl a prima - kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Tábor prebiehal v čase od 9.00 do 15.00 hodiny a bol rozdelený na dopoludňajšiu a popoludňajšiu časť.

Program pozostával zo 4 tematických častí venovaných CHÉMII, FYZIKE, BIOLÓGII a GEOGRAFII.

CHÉMIA
Žiaci sa zahrali sa na vedcov v chemickom laboratóriu. Uskutočnili mnoho zaujímavých pokusov: pripravili vodík a ukázali si ako horí, vyrobili zubnú pastu pre slona a umyli ňou zuby brčkavému Džefovi, zapálili želatínových medvedíkov, vyrobili si chemický model horiacej sopky, písali neviditeľným písmom, ukázali si ako z popola povstane faraónova zmija a na záver zapálili farebné bengálske ohne.

FYZIKA
Na fyzike sa zahrali na vedcov, konštruktérov aj kúzelníkov. Zostrojili a otestovali modely rakiet. Vystrelili si z magnetického dela, zostrojili si najjednoduchší elektromotor na svete, rozsvietili žiarovku na variči, pokúsili sa vyrobiť si magnetický vlak. Vyskúšali si aj vznášanie predmetov, uvarili studenú vodu a vyrobili si kozmické cukríky aj fyzikálne strašidlo.

BIOLÓGIA
Ponorili sa do tajov života pod vodou a preskúmali aj svet rastlín žijúcich na súši. Na biológii hľadali a fotografovali to, čo bežne nevideli a viac spoznávali to, čo zatiaľ poznali len málo. Spoločnosť im robili bociany, africké slimáky, či dafnie a lastúrničky.

GEOGRAFIA
Zahrali sa na výskumníkov počasia. Vytvorili oblaky a dážď, rozdúchali tornádo a skrotili vietor. Zostrojili si vlastnú meteostaničku a zahrali sa na rosničky. Objavili poklady Zeme a rozlúštili záhadu ich vzniku. Svoje orientačné schopnosti si vyskúšali vonku pri potoku a zahrali sa super hry. 

=