print

Deň otvorených dverí na FPV UMB 2020

Dňa 23. novembra 2020 od 17.00 hod do 19.00 hod sme našim uchádzačom o štúdium na Fakulte prírodných vied UMB otvorili brány našej fakulty ONLINE. Po prvýkrát uchádzači nemuseli za nami cestovať, nemuseli ani vyjsť z domu, dokonca mohli ležať, či sedieť s vyloženými nohami. Jediné, čo bolo potrebné, je zapnúť si počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý bol zverejnený.

Virtuálny Deň otvorených dverí viedol prodekan pre rozvoj PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., ktorý predstavil dekanku FPV UMB doc. RNDr. Jarmilu Kmeťovú, PhD., ktorá sa prihovorila a privítala účastníkov DOD. Prodekan privítal ďalšieho hosťa, bola ním prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., ktorá zodpovedala všetky informácie o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na fakulte atď. Počas celého online prenosu mali uchádzači možnosť klásť otázky, ktoré ich zaujímali. Prodekan predstavil všetky katedry na FPV UMB, zaujímavé videá ako aj celý prenos si môžete pozrieť na: https://youtu.be/RpwcTQ4cqZI?t=3144

 

=