print

Deň otvorených dverí FPV UMB 2019

Dňa 13.02.2019 sa konalo v priestoroch FPV UMB v Banskej Bystrici už tradičné podujatie – Deň otvorených dverí (DOD), ktorého cieľom bolo ponúknuť študentom vybraných stredných škôl podrobné informácie o možnostiach štúdia na FPV UMB a predstaviť jednotlivé katedry fakulty prostredníctvom diskusií, workshopov, expozícií a prednášok zabezpečených ich odbornými pracovníkmi resp. doktorandami. Celkove túto možnosť využilo 191 študentov.

=