print

Deň otvorených dverí FPV UMB 2018

Dňa 7. 11. 2018 sa v priestoroch  FPV UMB na Tajovského 40 v Banskej Bystrici konalo už tradičné podujatie – Deň otvorených dverí (DOD), ktorého cieľom bolo ponúknuť študentom vybraných stredných škôl podrobné informácie o možnostiach štúdia na FPV UMB a predstaviť jednotlivé katedry fakulty prostredníctvom diskusií, workshopov, expozícií a prednášok zabezpečených odbornými pracovníkmi fakulty. Program DOD bol koncipovaný ako tri  jednohodinové bloky. Na úvod každého bloku prodekan Vladimír Siládi podal študentom základné informácie o fakulte a následne mali všetci možnosť, za doprovodu doktorandov, navštíviť nimi preferované katedry, čo celkove využilo 179 študentov.

 

 Výhercovia ankety DOD o mikiny FPV UMB

 1. Gymnázium Andreja Kmeťa B. Štiavnica - Silvia P.
 2. Gymnázium Šurany - Paulína S.
 3. SOU-I.T. B. Bystrica - Filip F.

 Výhercovia ankety DOD o tričká FPV UMB

 1. SOŠ služieb Prešov  - Simona B.
 2. Gymnázium Andreja Kmeťa B. Štiavnica - Romana K.

 

 

=