print

Darovanie ochranných štítov 2020

Fakulta prírodných vied UMB poskytla ochranné štíty Oddeleniu pre pedagogickú činnosť ako aj Univerzitnej knižnici UMB.

=