print

Akademický deň FPV UMB 2015

Dňa 26. mája 2015 sa v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB uskutočnil Akademický deň FPV. Akcia bola určená najmä študentom tretích ročníkov stredných škôl Banskobystrického kraja, ako budúcim záujemcom o štúdium na vysokých školách. Cieľom Akademického dňa bolo prezentovať ponúkané študijné programy jednotlivých katedier FPV prostredníctvom atraktívnych prezentácií, prednášok a besied so študentmi FPV.

=