print

Akadémia Vapac 2018

FPV UMB sa v termíne 9. - 11.10.2018 zúčastnila na 22. ročníku Akadémie Vapac v Bratislave. Na veľtrhu sme prezentovali ponuku štúdia na akademický rok 2019/2020. Študenti sa dozvedeli o študijných programoch, informácie o podmienkach prijatia, o spôsobe prideľovania internátov, o možnosti štúdia v zahraničí. 

=