print

19. ročník súťaže e-Learning 2019

Kurz Didaktika – planimetria a stereometria obsahuje študijný učebný materiál pre študentov učiteľstva matematiky, ktorý pokrýva hlavné tematické celky z učiva planimetrie a stereometrie. Kurz je voľne prístupný aj pre širšiu verejnosť. Materiály publikované v tomto kurze môžu využívať aj učitelia matematiky priamo na vyučovaní geometrie. Študijné materiály sú doplnené interaktívnymi prvkami vytvorenými v matematickom programe GeoGebra. Použitie tohto kurzu môže zvýšiť záujem študentov o predmet matematika.

=