Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Etická komisia UMB

Viac o Etickej komisii UMB nájdete na univerzitnej stránke TU.

Členkou Etickej komisie študentov za FPV je Jana Zemenčíková (jzemencikova@studenti.umb.sk).


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela