print

Dekanát fakulty

SEKRETARIÁT DEKANA A TAJOMNÍKA:

Elena Kollárová |
Meno:Elena Kollárová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Elena.Kollarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7404
Fax:048 446 7000

Alena Králiková |
Meno:Alena Králiková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7408
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


REFERÁT MIEZD A ĽUDSKÝCH ZDROJOV:

Ing. Janka Lichá |
Meno:Ing. Janka Lichá
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:janka.licha@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7401


ODDELENIE PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ:

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

Mgr. Jana Smolecová |
Meno:Mgr. Jana Smolecová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:jana.smolecova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7407
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

Alena Králiková |
Meno:Alena Králiková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7408
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


REFERÁT PRE VEDU A VÝSKUM:

Ing. Slavka Račáková, PhD. |
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431


REFERÁT PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU:

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7439
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00


REFERÁT PRE ROZVOJ:

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


REFERÁT ROZPOČTOVÝCH A MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV, ÚČTOVNÍCTVA A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI:

Bc. Ľubica Paločková |
Meno:Bc. Ľubica Paločková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:lubica.palockova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7430

Mgr. Lucia Milanová |
Meno:Mgr. Lucia Milanová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Lucia.Milanova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7429


REFERÁT POKLADNE:

Ing. Dagmar Roskošová |
Meno:Ing. Dagmar Roskošová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:dagmar.roskosova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7437


CENTRÁLNA TECHNICKÁ JEDNOTKA:

Róbert Bešťák |
Meno:Róbert Bešťák
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Robert.Bestak@umb.sk
Miestnosť:42,355 
Telefónne číslo:048 446 7442, 0905 794 021

Mgr. Tomáš Valent |
Meno:Mgr. Tomáš Valent
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie: 
E-Mail:Tomas.Valent@umb.sk
Miestnosť:42 
Telefónne číslo:048 446 7442, 0902 176 727


ODDELENIE PREVÁDZKY A MAJETKU:

Kamenská Miroslava |
Meno:Kamenská Miroslava
Funkcia v zamestnaní:Referent 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Miroslava.Kamenska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7142

Mgr. Lucia Milanová |
Meno:Mgr. Lucia Milanová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Lucia.Milanova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7429

Ivan Kaššay |
Meno:Ivan Kaššay
Funkcia v zamestnaní:Technik, údržba 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:ivan.kassay@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7251


REFERÁT REGISTRATÚRY A ARCHÍVU:

Margita Petrášová |
Meno:Margita Petrášová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Margita.Petrasova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7141


ÚSTREDŇA:

tel.: (048) 446 7111


 

=