RSS RSS print

Získajte certifikát ECo-C

Ak patríš medzi študentov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí, inak povedané máš záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju  sociálnopsychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť, tak práve pre teba je tu možnosť získať certifikát ECo-C® - European communication certificate ®.
ECo-C ® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Certifikát môžeš bezplatne v rámci projektu získať absolvovaním 5 modulov:

  • M1 Modul Tímová spolupráca
  • M2 Modul Selfmarketing
  • M3 Modul Manažment pri konfliktoch
  • M4 Modul Komunikácia
  • M5 Prípadová štúdia

Viac informácií o obsahu modulov nájdeš na: http://eco-c.sk/sylaby.php

POZOR!!! K dispozícii máme iba 400 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou študentov univerzít Bratislavského kraja. Ak ťa naša ponuka zaujala, neváhaj a ešte dnes vyplň dotazník, ktorý nájdeš na: https://dotazniky.itakademia.sk/. Testovanie bude zabezpečovať  autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prípade dostatočnéhozáujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na tvojej univerzite.

  1. eco-c_letak_VS.pdfPlagát (647 KB)
=