RSS RSS print

UMB štvrtá v rebríčku UniRank 2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. V svetovom meradle skončila UMB na 2104 pozícii. Ide o hodnotenie takmer 14-tisíc oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v dvesto krajinách sveta. V hodnotení sa nevychádza primárne z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých webových metrík, ktoré poskytujú nezávislé webové zdroje. Základom metodológie výpočtu je prezentácia univerzity na webe, obľúbenosť a navštevovanosť webovej stránky, dôveryhodnosť zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™ 2020:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Technická univerzita v Košiciach
3. Univerzita Komenského v Bratislave
4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5. Prešovská univerzita v Prešove
6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Žilinská univerzita v Žiline
8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Trnavská univerzita v Trnave
10. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
11. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach
16. Technická univerzita vo Zvolene
17. Katolícka Univerzita v Ružomberku
18. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Paneurópska vysoká škola
20. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
21. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
22. Univerzita J. Selyeho
23. Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave
24. Vysoká škola Danubius
25. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26. Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
27. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
28. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
29. Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach
30. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
31. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
32. Vysoká škola DTI

Informácie sú dostupné na: https://www.4icu.org/sk/ 

=