RSS RSS print

Krúžok programovania na KI

Katedra informatiky FPV UMB ponúka od akademického roka 2020/2021 bezplatný krúžok programovania pre žiakov zo základných škôl v rámci mesta Banská Bystrica a okolie. Krúžok sa zameriava na rozvoj algoritmického myslenia pomocou rôznych didaktických pomôcok - robotov mBot, mBot Ranger Phiro Pro, Airblock, Edison, Lego NXT, Lego EV3, programovanie 2D hier, programovaniu vo svete Minecraft.

Lektormi na krúžku sú študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky pod vedením odborného asistenta PaedDr. Patrika Voštinára, PhD. Študenti z Katedry informatiky FPV UMB získavajú dodatočnú pedagogickú prax (presnejšie predpríprava na pedagogickú prax).

Krúžok programovania pokračuje od 1. októbra 2020 v dvoch termínoch, streda 14:30 h  a štvrtok 14:30 h. Náplň pre obidva termíny sú identické, teda žiaci si môžu vybrať termín, ktorý im viac vyhovuje.

Sponzori:

  • Katedra informatiky FPV UMB
  • Komenského inštitút (Regiogrant)
  • Iniciatíva Meet and Code a občianske združenie SPy
  • gratová agentúra KEGA 
  • Nadácia Orange - eŠkoly pre budúcnosť 2018/2019
  • IT akadémia
=