RSS RSS print

IT certifikát pre študentov neinformatických odborov

Študenti neinformatických odborov majú možnosť získať CERTIFIKÁT IT PRE PRAX. Podmienkou je absolvovanie minimálne 3 predmetov (ako V predmety) zabezpečovaných Katedrou Informatiky FPV UMB z nasledujúcej ponuky:

min. 2 predmety z bloku Data Science:

  • Úvod k informatike    2/0    ZS    Siládi    (piatok, 13:00 - 14:30, F134)
  • Programovanie v C    2/2    LS    Melicherčík
  • Základy programovanie webových stránok    0/2    LS   Voštinár
  • Numerická matematika    2/1    ZS    Michalíková    (streda, 11:25 - 13:40, F134)
  • Fuzzy množiny    2/2    LS    Michalíková

min. 1 predmet z bloku Počítačové siete:

  • Počítačové siete    2/0    ZS    Trajteľ    (streda 10:40 - 12:55, F125)
  • Informačná bezpečnosť    2/0    LS    Trajteľ


Kontakt a ďalšie informácie:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00

=