RSS RSS print

Darovanie ochranných štítov

Fakulta prírodných vied UMB poskytla ochranné štíty Oddeleniu pre pedagogickú činnosť ako aj Univerzitnej knižnici UMB.

=