RSS RSS print

Darovanie ochranných štítov SÚSCCH a.s., a DFNsP

Dekanka FPV UMB, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., darovala ochranné štíty, ktoré sme tlačili na našej katedre informatiky (RNDr. M. Melicherčík, PhD. a PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.). Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. ich prebrala PhDr. Viera Jaceková (zast. riaditeľa pre ošetrovateľstvo) a za Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici Mgr. Andrea Fedorová (vedúca sestra).
Štíty boli vyrobené zapojením sa do projektu http://pomahame3dtlacou.maweb.eu/
=