RSS RSS print

Darovanie ochranných štítov NsP v Brezne

Riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Brezne Ing. Jaroslav Mačejovský absolvoval veľmi príjemné stretnutie s dekankou Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., a prodekanom fakulty pre rozvoj PaedDr. Mgr. Vladimírom Siládim, PhD., na ktorom zdravotníkom bolo darovaných 40 kusov kvalitných ochranných štítov. Darovanie sprostredkovala Mariana Kovačechová z RTVS, ktorá zo stretnutia spravila aj zvukovú nahrávku. 

=