print

Členovia

PREDSEDA:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30


PODPREDSEDNÍČKA:

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Miestnosť:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Streda: 10:00 - 11:30


ZAMESNTANECKÁ ČASŤ:

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

doc. RNDr. Roman Hric, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Hric@umb.sk
Miestnosť:230 
Telefónne číslo:048 446 7230
Streda: 14:00 - 16:00

Hruška Martin, Mgr., PhD. |
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Miestnosť:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. |
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Miestnosť:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 07:40 - 08:00

 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. |
Meno: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, členka akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijný poradca pre UI 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Miestnosť:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Streda: 09:00 - 10:30

Ing. Katarína Trnková, PhD. |
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 13:00 - 14:00

doc. Ing. Peter Urban, PhD. |
Meno:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Urban@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 7101
Pondelok: 13:30 - 16:00


ŠTUDENTSKÁ ČASŤ:

Mgr. Michaela Mihoková (nMA_DŠ)
e-mail: michaela.mihokova@umb.sk; micha.miho@gmail.com

=