print

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra fyziky
  • Funkcia:Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka
  • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: 32, 204
Telefón: 048 446 7433, 7204Email: miriam.spodniakova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok13:00 - 14:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Konzultačné hodiny je možné realizovať cez MS Teams, mailom ale aj cez Skype. Podľa toho, čo preferujete.

Profesijná charakteristika

VZDELANIE

Mgr (2001)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... aprobácia: fyzika - informatika

PaedDr. (2004)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky

PhD. (2006)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky

doc. (2016)

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové ... vedný odbor Teorie vzdělávání ve fyzice

Téma habilitačnej práce: Simulácia vo vyučovaní fyziky

  

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

  • počítačom podporované experimenty vo vyučovaní fyziky
  • modely a simulácie vo vyučovaní fyziky
  • bádateľsky orientované metódy