print

Hruška Martin, Mgr., PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra fyziky
  • Funkcia:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 203
Telefón: 048 446 7203Email: Martin.Hruska@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda13:00 - 15:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

VZDELANIE

Mgr (1997)

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity Brno

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii: fyzika - chémia

PhD. (2007)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky

  

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

  • počítačom podporovaný experiment vo vyučovaní fyziky
  • aplikácia IKT vo vyučovaní fyziky
  • bádateľsky orientované metódy
Miestnosť:
203
Telefón:
048 446 7203